მოძრავი ქონების შემფასებლებთა რეესტრი

 

გვარი, სახელისერტიფიკატის №საკონტაქტო ინფორმაციატელეფონი
1 ბაკაშვილი ნიკილოზი 35 bakashvili5nik@mail.ru  599 585954
2 ცირა ბართია 71 cbartia@yahoo.com  597 335385
3 გოგია ეთერი 11 eterigogia@yahoo.com  593 244169
4 გიოშვილი ნატო 1 nato_giosh@yahoo.com 599 626834
5 დევიძე ნიკოლოზი 3 devidze@yahoo.com  595 155601
6 დოლიძე ელენე 50 elene@auditservice.ge  597 370512
7 ვარდიძე ბელა 6 keti.vardidze@mail.ru  599 230044
8 თედიაშვილი იოსები 32 sosost31@gmail.com  599 379736
9 კვაჭანტირაძე ბესიკი 25 b.kvatchantiradze@gmail.com  577 757531
10 ლაცაბიძე ნათელა 74 natela.latsabidze@tsu.ge  577 553378
11 მთიბელაშვილი ლუკა 69 lukamtibela123@gmail.com  595 450419
12 მემანიშვილი თეიმურაზი 43 temo_meman@mail.ru  593 377947
13 ნარსია მურადი 12 m.narsia@gmail.com  599 940333
14 რომანაძე მალხაზი 38 roma@batumitex.ge  577 940300
15 ქართველიშვილი თამარი 70 tamrikartv@mail.ru  577 478601
16 ქათამაძე ემზარი 57 emzar71@mail.ru  593 364649
17 შარაშიძე დავითი 37 d.sharashidze63@gmail.com  593 722271
18 ცარციძე მურმანი 72 lomi1965@mail.ru  577 515257
19 ძნელაძე ჯემალი 36 jemalidz@gmail.com  577 460131
20 ხმალაძე ნიკოლოზი 73 medi2005@mail.ru 597 509717
21 ჯანეზაშვილი თამაზი 20 tamaz1955@yahoo.com  599 941329