არამატერიალური აქტივების (ქონების) შემფასებელთა რეესტრი

 

გვარი, სახელისერტიფიკატის №საკონტაქტო ინფორმაციატელეფონი
1 ბაკაშვილი ნიკილოზი 35 bakashvili5nik@mail.ru  599 585954
2 გოგია ეთერი 11 eterigogia@yahoo.com  593 244169
3 გიოშვილი ნატო 1 nato_giosh@yahoo.com 599 626834
4 დევიძე ნიკოლოზი 3 devidze@yahoo.com  595 155601
5 დოლიძე ელენე 50 elene@auditservice.ge  597 370512
6 ვარდიძე ბელა 6 keti.vardidze@mail.ru  599 230044
7 თედიაშვილი იოსები 32 sosost31@gmail.com  599 379736
8 კვაჭანტირაძე ბესიკი 25 b.kvatchantiradze@gmail.com  577 757531
9 ლაცაბიძე ნათელა 74 natela.latsabidze@tsu.ge  577 553378
10 მთიბელაშვილი ლუკა 69 lukamtibela123@gmail.com  595 450419
11 მემანიშვილი თეიმურაზი 43 temo_meman@mail.ru  593 377947
12 ნარსია მურადი 12 m.narsia@gmail.com  599 940333
13 რომანაძე მალხაზი 38 roma@batumitex.ge  577 940300
14 ქართველიშვილი თამარი 70 tamrikartv@mail.ru  577 478601
15 ქათამაძე ემზარი 57 emzar71@mail.ru  593 364649
16 შარაშიძე დავითი 37 d.sharashidze63@gmail.com  593 722271
17 ცარციძე მურმანი 72 lomi1965@mail.ru  577 515257
18 ძნელაძე ჯემალი 36 jemalidz@gmail.com  577 460131
19 ხმალაძე ნიკოლოზი 73 medi2005@mail.ru 597 509717
20 ჯანეზაშვილი თამაზი 20 tamaz1955@yahoo.com  599 941329