არამატერიალური აქტივების (ქონების) შემფასებელთა რეესტრი

 

გვარი, სახელი სერტიფიკატის № საკონტაქტო ინფორმაცია
1 ბაკაშვილი ნიკილოზი 035/ა bakashvili5nik@mail.ru  599 585954
2 გოგია ეთერი 011/ა eterigogia@yahoo.com  593 244169
3 გიოშვილი ნატო 001/ა nato_giosh@yahoo.com 599 626834
4 დევიძე ნიკოლოზი 003/ა devidze@yahoo.com  595 155601
5 დოლიძე ელენე 050/ა elene@auditservice.ge  597 370512
6 ვარდიძე ბელა 006/ა keti.vardidze@mail.ru  599 230044
7 თედიაშვილი იოსები 032/ა sosost31@gmail.com  599 379736
8 კვაჭანტირაძე ბესიკი 025/ა b.kvatchantiradze@gmail.com  577 757531
9 ლაცაბიძე ნათელა 074/ა natela.latsabidze@tsu.ge  577 553378
10 მთიბელაშვილი ლუკა 069/ა lukamtibela123@gmail.com  595 450419
11 მემანიშვილი თეიმურაზი 043/ა temo_meman@mail.ru  593 377947
12 ნარსია მურადი 012/ა m.narsia@gmail.com  599 940333
13 რომანაძე მალხაზი 038/ა roma@batumitex.ge  577 940300
14 ქართველიშვილი თამარი 070/ა tamrikartv@mail.ru  577 478601
15 ქათამაძე ემზარი 057/ა emzar71@mail.ru  593 364649
16 შარაშიძე დავითი 037/ა d.sharashidze63@gmail.com  593 722271
17 ცარციძე მურმანი 072/ა lomi1965@mail.ru  577 515257
18 ძნელაძე ჯემალი 036/ა jemalidz@gmail.com  577 460131
19 ხმალაძე ნიკოლოზი 073/ა medi2005@mail.ru 597 509717
20 ჯანეზაშვილი თამაზი 020/ა tamaz1955@yahoo.com  599 941329